Avlshanner

Hanner til avl

Kennel Megarden beholder 1 avlsrett på samtlige solgte hanner. Vi har også hanner med full avlsrett på.

Ta kontakt ved interesse for å bruke hanner fra vårt oppdrett i avl. Har ikke vi lenger avlsrett på hannen, formidler vi kontakt med hannens eiere.

Vi gjør oppmerksom på at ingen hanner som bærer vårt kennelnavn født fra og med 2017, kan benyttes i avl uten vårt samtykke. Dette i hht kontrakt.